υδρεγκεφαλοκήλη

υδρεγκεφαλοκήλη
η, Ν
ιατρ. μορφή εγκεφαλοκήλης χαρακτηριζόμενη από εκτοπία στην έξω επιφάνεια τού κρανίου ενός τμήματος τού εγκεφάλου, που περιέχει επέκταση εγκεφαλικής κοιλίας, διατεταμένης από συλλογή εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. γαλλ. hydrencephalocele (< υδρ[ο]-* + εγκεφαλοκήλη)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”